UNICEF’in desteği ve Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri
Derneği tarafından düzenlenen, Göç ve Çocuklar (Erken Çocukluktan başlayarak Sosyal Uyumun
Sağlanması) Uluslararası Sempozyum ve Çalıştayı 1-2 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay raporuna Ekte bulunmaktadır.

Göç, Çocuk ve Sosyal Uyum Sempozyumu Raporu‘na pdf. dosyasından ulaşabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Üsküdar Üniversitesi ve UNICEF’in desteği
ile Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in beraberce hazırlayıp, çeşitli ülkelerde uygulamakta
oldukları Çocuk Gelişiminde Bakım Paketi’nin ülkemizde uygulanabilirliğinin tartışılması
için bir günlük Çalıştay Düzenlemiştir.

Çocuk Gelişimi 2018 Çalışatay broşürüne pdf. dosyasından ulaşabilirsiniz.